ไตรโคเดอร์มาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน

ไตรโคเดอร์มาโดยปกติ ถั่วเหลืองมีแนวโน้มที่จะตกต่ำในเดือนสิงหาคมไตรโคเดอร์มา และลดลงจากเดือนมิถุนายน ปีนี้แตกต่างกัน ระดับต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและมีการชุมนุมตอบโต้ฤดูกาลเกิดขึ้นไตรโคเดอร์มา เป็นความต้องการที่สม่ำเสมอของจีนและผู้ซื้อทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นจีน ที่ทำให้ถั่วเหลืองตกต่ำ ความต้องการบริโภคถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ของจีนนั้นสูงกว่าระดับสถิติของปีที่แล้ว การส่งออกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 72 ล้านบุชเชลของยอดขายถั่วเหลือง

สำหรับพืชผลใหม่คาดว่าจะได้รับจากการค้าขายไตรโคเดอร์มา ถึงกระนั้นก็อาจจะสูงที่สุดที่ฉันจำได้ ประเทศจีนต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ในฤดูกาลที่กำลังเติบโต ภัยแล้งครั้งแรกในภาคใต้และบางส่วนของภาคเหนือ ต่อมาก็มีฝนและน้ำท่วม เช่นเดียวกับไอโอวาเป็นสิ่งที่ดีเกินไป รายงานข่าวล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้คนพินาศไตรโคเดอร์มาในโคลนถล่มและหากผู้คนพินาศ สัตว์ก็เช่นกัน มีการเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นในภาคใต้ของจีนในขณะที่พืชผลส่วนใหญ่

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ร้อนชื้น

เลี้ยงในจังหวัดทางตอนเหนือ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ผลิตเมล็ดพืชและเมล็ดพืชน้ำมันที่สำคัญเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกมากเกินไป สงสัยจะเกิดโรคขึ้นที่นั่นเช่นกัน แต่แล้วพืชผลถั่วเหลืองของสหรัฐล่ะ ไตรโคเดอร์มาเมล็ดพืชน้ำมันจะขาดแคลนในปีหน้า มณฑลเสฉวนปลูกอ้อย ข้าว และข้าวสาลี ไตรโคเดอร์มายูนนานเลี้ยงอ้อยและปศุสัตว์ มณฑลซานตงผลิตข้าวสาลี เรพซีด ฝ้าย และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เหลียวหนิงเป็นผู้ผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองรายใหญ่ ปีนี้ประสบอุทกภัย

อย่างหนัก มณฑลส่านซีผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง และฝ้าย เหอหนานเป็นผู้ผลิตไตรโคเดอร์มาเรพซีดและข้าวสาลีรายใหญ่ กานซูผลิตข้าวโพด ฝ้าย และลูกเดือย จี๋หลินเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวโพดรายใหญ่และอาจเป็นอันดับหนึ่ง ทุกคนต้องทนกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในปีนี้ เช่นเดียวกับในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐฯ อุณหภูมิได้สูงกว่าปกติไตรโคเดอร์มาและมีความชื้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคใต้ตอนกลางที่น้ำท่วมเลวร้ายลงในรอบ 160 ปี การสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น

แบคทีเรียที่ดีในดินได้หมดลงตามนักพยาธิวิทยาพืชและนักปฐพีวิทยา

เป็นจำนวนมาก ยังไม่ค่อยมีข่าวมากนัก ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการเก็บข่าวไว้เงียบๆ ในรัฐไอโอวา เกิดฝนตกหนักในรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมไตรโคเดอร์มา อุณหภูมิสำหรับฤดูปลูกส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและมีความชื้นสูง ด้วยผู้ผลิตจำนวนมากที่ใช้ถั่วเหลือง Roundup Ready หลังจากการบดอัดนานกว่าสองปี

แบคทีเรียที่ดีในดินได้หมดลงตามนักพยาธิวิทยาพืชและนักปฐพีวิทยาไตรโคเดอร์มาชนิดผง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ร้อนชื้น จะทำให้เกิดโรค ไตรโคเดอร์มาหรือ SDS สำหรับถั่วเหลือง ฤดูร้อนนี้สภาพอากาศได้ให้สภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบ SDS เริ่มแสดงขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคมเป็นที่รู้จักของผู้ค้าฟิวเจอร์สและเกษตรกรในชื่อ เดือนแห่งถั่วในเดือนสิงหาคมถั่วเหลืองทำการสืบพันธุ์เกือบทั้งหมด