โปรศัลยกรรมเพื่อให้คุณกลับมาดูเป็นธรรมชาติจากความผิดปกติใดๆ

เมื่อบุคคลได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโปรศัลยกรรม ในบรรดารายการทางเลือก ของตัวเลือกการรักษา ตัวเลือกจะแคบลงเหลือสองตัวเลือกการผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศัลยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากต้องเข้าใจโปรศัลยกรรมปัจจัยที่เอื้อต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกและช่วยให้ผู้ป่วยเลือกวิธีการรักษาที่ดีกว่าในการรักษามะเร็งนี้การผ่าตัดส่องกล้องการผ่าตัดผ่านกล้องประกอบด้วยกล้องหรือสโคปพิเศษที่ใช้ส่องดูภายในช่องท้อง

โปรศัลยกรรมการผ่าตัดด้วยเครื่องมือประเภทนี้เรียกว่าการผ่าตัดแบบรูกุญแจ ช่องหน้าต่าง หรือการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด การผ่าตัดผ่านกล้องไม่จำเป็นต้องใช้แผลขนาดใหญ่เหมือนการผ่าตัดแบบดั้งเดิมโปรศัลยกรรม ส่งผลให้ความเจ็บปวดและรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัดน้อยลง การติดเชื้อน้อยลง โปรศัลยกรรมและฟื้นตัวเร็วขึ้น การผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากอาจดูมีความหวัง ผู้ป่วยที่ใช้เทคนิคนี้จะมีการสูญเสียเลือดน้อยลง

ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถตรวจสอบมุมมองสามมิติด้วยกำลังขยาย

อยู่โรงพยาบาลสั้นกว่า กลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้เร็วกว่า และถอดสายสวนท่อปัสสาวะออกก่อนกำหนดการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ขั้นตอนนี้มีข้อได้เปรียบเช่นเดียวกันกับการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง เช่น ไม่มีแผล เสียเลือดน้อยที่สุด ฟื้นตัวเร็วขึ้น และถอดสายสวนออกได้เร็วด้วยอุปกรณ์เสริมของเครื่องมือหุ่นยนต์ที่มีกล้องสองตัวเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น กล้องทั้งสองนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถตรวจสอบมุมมองสามมิติด้วยกำลังขยายสูงสุด โปรศัลยกรรมเครื่องมือที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มรูปแบบ การสูญเสียเลือดน้อยลงอย่างมาก

ในระหว่างการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โปรศัลยกรรม และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่ต้องใช้เลือดประโยชน์ของการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์เหนือการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องทางเลือก การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากทั้งสองแบบมีเป้าหมายเดียวกันคือการผ่าตัดที่บุกรุกน้อยที่สุด โปรศัลยกรรมอย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญบางประการที่ทำให้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ก้าวหน้ากว่าการผ่าตัดผ่านกล้อง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวและแขนผ่าตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ข้อดีของการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ที่เหนือกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องแบบเดิมคือผลลัพธ์ทางคลินิกที่เหนือกว่า:อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวและแขนผ่าตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรของอุปกรณ์หุ่นยนต์ ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำสูงภายในรอยผ่าระหว่างการผ่าตัดโปรศัลยกรรม จมูก ความแม่นยำนี้หลีกเลี่ยงการทำลายเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่มีสุขภาพดี โปรศัลยกรรมซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิกความเสี่ยง

โปรศัลยกรรมของภาวะแทรกซ้อนที่ลดลงการผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบไม่ใช้หุ่นยนต์มาตรฐานจำเป็นต้องมีแผลขนาดใหญ่ ซึ่งเพิ่มความไวของผู้ป่วยต่อการติดเชื้อแบคทีเรียก่อนและหลังการผ่าตัด ระยะเวลาฟื้นตัวเร็วขึ้นในระหว่างการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ แผลที่เล็กกว่าที่ต้องใช้ในการเคลื่อนแขนข้างผ่าตัดจะช่วยรักษาแผลได้เร็วกว่ามากโปรศัลยกรรม ใช้ไหมเย็บน้อยกว่า และเสี่ยงต่อการฉีกขาดหรือติดเชื้อน้อยกว่า ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวเร็วขึ้น